Δείτε τρία ενδεικτικά μενού εκδηλώσεων.
Το μενού της επιλογής σας μπορεί να διαμορφωθεί κάνοντας οποιονδήποτε συνδυασμό, είτε από τα μενού που ακολουθούν, είτε από τις προτάσεις του μενού του εστιατορίου.